دکتر سارع زرع پیما

تماس با دکتر ساره زرع پیما

آدرس مطب

اهواز - کیانپارس - خیابان مهر شرقی، مجتمع پزشکی مهر طبقه ۶ واحد ۶۰۲

تماس با دکتر

۳۳۳۳۰۵۵۲ -۰۹۰۵۹۱۰۵۰۵۶

روز های حضور در مطب

همه روزه از ٣ بعدازظهر تا ٩ شب

دکتر ساره زرع پیما